Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trịnh Quỳnh Nga
Giới tính Nữ
Đơn vị truong tieu hoc hoang dieu
Tỉnh/thành ha noi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1026 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2745 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này