Photo
Họ và tên Nguyễn Duy Trí
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duytr107
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tà Long
Quận/huyện Huyện Đa Krông
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 22252 (xem chi tiết)

195615.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Phạm Cao Đạt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/chiuthua113
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xuân Tiến
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 20437 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Viet Hung
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tiên Tân
Quận/huyện Huyện Duy Tiên
Tỉnh/thành Hà Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 452 (xem chi tiết)

652692.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Lương Hữu Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/TeachHung80
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Minh Tân
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 729 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Sĩ Phông
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/siphongplqv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phù Lãng
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 12699 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Anh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nganphonganpho
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Hồng
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 156 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
Giới tính Nam
Website https://anh135689999.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Sơn 2
Quận/huyện Huyện Từ Sơn
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 108535 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thuần
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenloan92
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Thành
Quận/huyện Huyện Bù Đốp
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Ngữ văn, Công nghệ
Điểm số 1180 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Chiến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Văn Chấn
Quận/huyện Huyện Văn Chấn
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 11822 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Hướng Dương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ntt2017
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 56500 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Công Dũng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangthuydung
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Hồng Thái
Quận/huyện Huyện Bình Gia
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 3978 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Quý Dương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học 2 Sơn Tiến
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 75 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Trần Quang Thiệp
Giới tính Nam
Website https://diemthivd.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Quận/huyện Thị xã Sông Công
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Điểm số 719 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nghang75
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 346 (xem chi tiết)

1358834.jpg";i:1;i:200;i:2;i:134;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Mỹ Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Hangtrang13
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Bình
Quận/huyện Huyện Thuận Thành
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 1995 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Duy Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hạ Sơn
Quận/huyện Huyện Quỳ Hợp
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hiên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nvhienmlinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mê Linh
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Điểm số 41370 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thân Thị Hoàng Oanh
Giới tính Nữ
Website https://123hoangoanh123.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hồ Văn Cường
Quận/huyện Quận Tân Phú
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 413211 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Hồng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hatrang_6545
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gio Phong
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 18193 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Hinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bình Minh
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 7931 (xem chi tiết)