PPCT Ngữ văn 9 (giảm tải)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: GD&ĐT
Người gửi: Trần Văn Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:34' 02-10-2012
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
LỚP 9
Cả năm: 37 tuần (175 tiết)
Học kì I: 19 tuần (90 tiết)
Học kì II: 17 tuần (85 tiết)
HỌC KÌ I
Tuần 1
Tiết 1 đến tiết 5
Tiết 1-2: Phong cách Hồ Chí Minh;
Tiết 3: Các phương châm hội thoại;
Tiết 4: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh;
Tiết 5: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
Tuần 2
Tiết 6 đến tiết 10
Tiết 6-7: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình;
Tiết 8: Các phương châm hội thoại (tiếp);
Tiết 9: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh;
Tiết 10: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.
Tuần 3
Tiết 11 đến tiết 15
Tiết 11-12: Tuyên bố thế giới về... trẻ em;
Tiết 13: Các phương châm hội thoại (tiếp);
Tiết 14-15: Viết bài Tập làm văn số 1.
Tuần 4
Tiết 16 đến tiết 20
Tiết 16-17: Chuyện người con gái Nam Xương;
Tiết 18: Xưng hô trong hội thoại;
Tiết 19: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp;
Tiết 20: Dạy thêm: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự.
Tuần 5
Tiết 21 đến tiết 25
Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng;
Tiết 22: Đọc thêm: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh;
Tiết 23-24: Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14);
Tiết 25: Sự phát triển của từ vựng (tiếp).
Tuần 6
Tiết 26 đến tiết 30
Tiết 26: Truyện Kiều của Nguyễn Du;
Tiết 27-28: Chị em Thuý Kiều;
Tiết 29: Cảnh ngày xuân;
Tiết 30: Thuật ngữ;
Tuần 7
Tiết 31 đến tiết 35
Tiết 31: Trả bài Tập làm văn số 1.
Tiết 32-33: Kiều ở lầu Ngưng Bích;
Tiết 34: Miêu tả trong văn bản tự sự;
Tiết 35: Trau dồi vốn từ;
Tuần 8
Tiết 36 đến tiết 40
Tiết 36-37: Viết bài Tập làm văn số 2.
Tiết 38-39: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga;
Tiết 40: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.
Tuần 9
Tiết 41 đến tiết 45
Tiết 41: Chương trình địa phương phần Văn;
Tiết 42: Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... Từ nhiều nghĩa);
Tiết 43: Tổng kết về từ vựng (Từ đồng âm,... Trường từ vựng);
Tiết 44: Trả bài Tập làm văn số 2.
Tiết 45: Đồng chí;
Tuần 10
Tiết 46 đến tiết 50
Tiết 46: Đồng chí (tiếp)
Tiết 47: Bài thơ về tiểu đội xe không kính;
Tiết 48: Kiểm tra truyện trung đại;
Tiết 49: Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... Trau dồi vốn từ);
Tiết 50: Nghị luận trong văn bản tự sự.
Tuần 11
Tiết 51 đến tiết 55
Tiết 51-52: Đoàn thuyền đánh cá;
Tiết 53: Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng);
Tiết 54: Tập làm thơ tám chữ;
Tiết 55: Trả bài kiểm tra Văn.
Tuần 12
Tiết 56 đến tiết 60)
Tiết 56- 57: Bếp lửa;
Tiết 57(2/3Hướng dẫn đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ;
Tiết 58: Ánh trăng;
Tiết 59: Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp);
Tiết 60: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.
Tuần 13
Tiết 61 đến tiết 65
Tiết 61-62: Làng;
Tiết 63: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt;
Tiết 64: Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự;
Tiết 65: Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm.
Tuần 14
Tiết 66 đến tiết 70
Tiết 66-67: Lặng lẽ Sa Pa;
Tiết 68-69: Viết bài Tập làm văn số 3;
Tiết 70: Dạy thêm: Người kể chuyện trong văn bản tự sự.
Tuần 15
Tiết 71 đến tiết 74
Tiết 71-72: Chiếc lược ngà;
Tiết 73: Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại,... Cách dẫn gián tiếp);
Tiết 74: Kiểm tra Tiếng Việt.
Tuần 16
Tiết 75 đến tiết 78
Tiết 75: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại;
Tiết 76-77-78: Cố hương
 
Gửi ý kiến