Bài 16. Ôn tập phần Tiếng Việt

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Nhóm CM
Người gửi: Trần Văn Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:24' 11-02-2019
Dung lượng: 267.8 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
TRƯỜNG THCS XUÂN NGỌC
TIẾT 67
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ LÀNH
MÔN: NGỮ VĂN 7
I. MỤC TIÊU
Về mục tiêu bài học:
Kiến thức,
Kĩ năng,
Thái độ,
- Hình thành phẩm chất, năng lực.
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
II. CHUẨN BỊ
Phần chuẩn bị:
Chuẩn bị của giáo viên;
Chuẩn bị của học sinh.
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
IV. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP
1. Hoạt động khởi động
2. Hoạt động hình thành kiến thức
3. Hoạt động thực hành
4. Hoạt động vận dụng
5. Hoạt động củng cố
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
Hoạt động 1: Khởi động
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 3: Thực hành
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
Hoạt động 3: Thực hành
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
Hoạt động 3: Thực hành
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
Hoạt động 3: Thực hành
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
Hoạt động 4: Củng cố
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
Hoạt động 5: Hướng dẫn tự học
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ
Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá một bài học của công văn 5555 năm 2014 của Bộ GDĐT, tôi tự đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong bài dạy của tôi như sau:
* Về ưu điểm:
Về kế hoạch và tài liệu dạy học:
- Chuẩn bị tốt về kế hoạch và tài liệu dạy học. Hoàn thành cơ bản mục tiêu nội dung phương pháp dạy học như kế hoạch đã đề ra.
- Thiết bị dạy học, kỹ thuật dạy học phù hợp với các mức độ nhận thức của học sinh.
2. Về tổ chức hoạt động học cho học sinh:
Sử dụng đa dạng, phong phú các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp và hiệu quả với các đối tượng học sinh, phát huy được phẩm chất, năng lực của học sinh trong từng hoạt động.
Giáo viên chủ động định hướng tổ chức các hoạt động cho học sinh.
3. Về hoạt động của học sinh: Học sinh chủ động, tích cực hợp tác trong các hoạt động.
- Học sinh tự tin bộc lộ phẩm chất, năng lực trong giờ học.
TIẾT 67: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
 
Gửi ý kiến