Liên hệ giữa cung và dây cung

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:19' 27-11-2014
Dung lượng: 1'017.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Đánh chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông thích hợp:
A. Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.
B. Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau.
C. Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau.
D. Cung lớn hơn căng dây lớn hơn.
Đ
S
Đ
S
Dây AB căng hai cung phân biệt: cung nhỏ AmB và cung lớn AnB.
LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
a)
Nhóm: 1 và 2
Nhóm: 3 và 4
b)
Nhóm 3 - 4
C/m:
a)
cùng b/kính
=
=
=
gt
c.c.c
=
Nhóm 1 - 2
Trường hợp trong hai tam giác bằng nhau.
LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
1. ĐỊNH LÝ1: ( sgk/71)
Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:
a) Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau.
b) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau.
Bài tập: 10/SGK.
Các yêu cầu:
a)
+ Vẽ (O ; 2cm).
+ Nêu cách vẽ cung AB có số đo bằng 600.
+ Dây AB =….. cm
2
Không dùng thước đo góc hãy vẽ một cung có số đo bằng 600


A
B
Bài tập: 10/SGK.
b) Làm thế nào để chia đường tròn thành 6 phần bằng nhau.
LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
2. ĐỊNH LÝ 2: ( sgk/71)
Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:
a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn.
b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn.
O
C
D
O
C
D
O
Bài 13/SGK.
.
C/m: Tâm O nằm ngoài hai dây.
Kẻ đường kính MN // AB
Hướng chứng minh như sau:
A
B
O
A
B
O
Bài 14 a)/SGK.
Thuận: Đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì đi qua trung điểm của dây căng cung ấy.
.
Hướng dẫn về nhà:
Bài 14 a)/SGK.
Đảo: Đường kính đi qua trung điểm của dây thì đi qua điểm chính giữa của cung căng dây ấy.
Đảo: Đường kính đi qua trung điểm của dây không đi qua tâm thì đi qua điểm chính giữa của cung căng dây ấy.
(Sai)
LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
1. ĐỊNH LÝ1: ( sgk/71)
2. ĐỊNH LÝ2: ( sgk/71)
a) Trong một đường tròn:
b) Trong hai đờng tròn bằng nhau:
a) Trong một đường tròn:
b) Trong hai đờng tròn bằng nhau:
Avatar

Tặng trang của thầy!

 
Gửi ý kiến