Bài 17. Hai chữ nước nhà

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Nhóm CM
Người gửi: Trần Văn Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:25' 11-02-2019
Dung lượng: 543.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN XUÂN TRƯỜNG
TIẾT 65
HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM: HAI CHỮ NƯỚC NHÀ
GIÁO VIÊN: HOÀNG TRUNG NGHĨA
MÔN: NGỮ VĂN 7
I. MỤC TIÊU
Về mục tiêu bài học:
Kiến thức,
Kĩ năng,
Thái độ,
- Hình thành phẩm chất, năng lực.
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
II. CHUẨN BỊ
Phần chuẩn bị:
Chuẩn bị của giáo viên;
Chuẩn bị của học sinh.
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Hoạt động khởi động
2. Hoạt động hình thành kiến thức
3. Hoạt động thực hành
4. Hoạt động vận dụng
5. Hoạt động củng cố
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
Hoạt động 1: Khởi động
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới:
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
Hoạt động 3: Thực hành
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
Hoạt động 4: Ứng dụng
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
Hoạt động 5: Mở rộng, bổ sung.
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ
Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá một bài học của công văn 5555 năm 2014 của Bộ GDĐT, tôi tự đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong bài dạy của tôi như sau:
* Về ưu điểm:
Về kế hoạch và tài liệu dạy học:
- Chuẩn bị tốt về kế hoạch và tài liệu dạy học. Hoàn thành cơ bản mục tiêu nội dung phương pháp dạy học như kế hoạch đã đề ra.
- Thiết bị dạy học, kỹ thuật dạy học phù hợp với các mức độ nhận thức của học sinh.
2. Về tổ chức hoạt động học cho học sinh:
Sử dụng đa dạng, phong phú các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp và hiệu quả với các đối tượng học sinh, phát huy được phẩm chất, năng lực của học sinh trong từng hoạt động.
Giáo viên chủ động định hướng tổ chức các hoạt động cho học sinh.
3. Về hoạt động của học sinh: Học sinh chủ động, tích cực hợp tác trong các hoạt động.
- Học sinh tự tin bộc lộ phẩm chất, năng lực trong giờ học.
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
* Những hạn chế:
- Một số hoạt động phân chia thời gian chưa hợp lý.
Cách xử lý tình huống…
- Một số hoạt động giáo viên chưa bao quát hết các đối tượng học sinh.
* Hướng khắc phục:
- Xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết, khoa học hơn.
Quan sát toàn diện các đối tượng học sinh để có phương án giúp đỡ học sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập.
TIẾT 65: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)
Trần Tuấn Khải
 
Gửi ý kiến