Đề Thi 2016-2017

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: sưu tần và biên soạn
Người gửi: Trần Văn Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:36' 30-09-2018
Dung lượng: 141.5 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ SỐ 18

Phần I: Tiếng Việt( 2,0 điểm): Hãy chọn đáp án đúng nhất rồi khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng.
Câu 1: Từ nào dưới đây không phải là từ láy?
Xôm xốp B. Lạnh lùng. C. Lấp lánh. D. Tươi tốt.
Câu 2: Từ in đậm trong câu” Mà ông, ông không thích nghĩ ngợi như thế một tí nào”( Làng – Kim Lân) thuộc từ loại nào?
Danh từ. B. Động từ. C. Tính từ. D. Chỉ từ.
Câu 3: Xét theo mục đích nói, câu văn” Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát”( Lê Minh Khuê) thuộc loại câu nào?
A. Câu nghi vấn. B. Câu trần thuật. C. Câu cầu khiến. D. Câu cảm thán.
Câu 4: Thành ngữ ” Lúng búng như ngậm hột thị” liên quan đến phương châm hội thoại nào?
A. Phương châm về chất. B. Phương châm quan hệ.
C. Phương châm cách thức. D. Phương châm về lượng.
Câu 5: Câu thơ” Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi – Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng”( Nguyễn Khoa Điềm) sử dụng phép tu từ nào?
A. Nhân hóa. B. Nói quá. C. Ẩn dụ. D. Hoán dụ.
Câu 6: Câu văn “Chúng tôi, mọi người – kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi” (Nguyễn Quang Sáng) có sử dụng:
A. Thành phần gọi đáp. B. Thành phần tình thái.
C. Thành phần phụ chú. D. Thành phần cảm thán.
Câu 7: Câu nào chứa thành phần khởi ngữ?
A. Giàu, tôi cũng giàu rồi. B. Trời ơi, chỉ còn năm phút!
C. Ồ, sao mà độ ấy vui thế. D. Em là học sinh tiên tiến.
Câu 8: Hai câu văn: “Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư?” được liên kết với nhau bằng:
A. Phép lặp từ ngữ. B. Phép liên tưởng.
C. Phép nối. D. Phép thế.
PHẦN II: Đọc hiểu văn bản (3 điểm): Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“ Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.”
Câu 1: Đoạn văn trích trong văn bản nào? Của ai? ( 1 điểm)
Câu 2: Nội dung chính của đoạn văn là gì? ( 0,5 điểm)
Câu 3: Từ nội dung của đoạn văn, em có suy nghĩ gì về hành trang mà lớp trẻ cần có khi bước vào thế kỉ XXI? ( 1,5 điểm)
PHẦN III: Tập làm văn( 5 điểm)
Phân tích nhân vật bé Thu trong tác phẩm “ Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng (Ngữ văn 9, tập 1)

ĐỀ SỐ 19

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Trong các từ : Từ đơn, Từ phức, Từ, Từ ghép từ nào có cấp độ khái quát cao nhất?
A. Từ đơn B. Từ phức C. Từ D. Từ ghép.
Câu 2: Cụm từ in đậm trong câu văn sau sử dụng biện pháp tu từ nào?
“Tôi sắp giới thiệu với bác một người cô độc nhất thế gian..” (Nguyễn Thành Long)
A. Nói quá B. Hoán dụ C. Nhân hóa D. Nói giảm nói tránh
Câu 3: Trong câu thơ dưới đây từ “xuân” được dùng theo phương thức chuyển nghĩa nào?
“Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn - Để cả mùa xuân cũng lỡ làng”
A. Ẩn dụ B. So sánh C. Hoán dụ D. Nhân hóa
Câu 4: Tục ngữ có câu: “Nói có sách, mách có chứng” phù hợp với phương châm hội thoại nào trong giao tiếp?
A. Phương châm về lượng. C. Phương châm quan hệ.
B. Phương châm về chất. D. Phương châm lịch sự.
Câu 5: Nói : “Một chữ có thể được dùng để diễn tả rất nhiều ý” là hiện tượng gì trong từ vựng?
A. Hiện tượng nhiều nghĩa của từ. C. Hiện tượng đồng nghĩa của từ.
B. Hiện tượng đồng âm của từ D. Hiện tượng trái nghĩa của
 
Gửi ý kiến